Home
Kurs Fotografii Artystycznej

fot. Agnieszka Kowalik

Przestrzeń prywatna

Magda Kasprzak
Alina Kręcisz
Agnieszka Kowalik
Dorota Łapa-Maik
Leszek Motyka

Kolektyw absolwentek i absolwentów Kursu Fotografii Artystycznej: Magda Kasprzak, Alina Kręcisz, Agnieszka Kowalik, Dorota Łapa-Maik, Leszek Motyka, spędził dużą część ubiegłego roku na pracy nad realizowanym w miastach Polski i Niemiec projektem Miasto-Organizm-Maszyna. Jesienią 2012 projekt zakończyła duża wystawa, zorganizowana w ramach Festiwalu Fotografii XV-lecie KFA oraz druga mniejsza, choć nie mniej interesująca prezentacja Der Stadtgeist, dokumentująca próby fotograficznego uchwycenia ducha niemieckich miast i miejskich wspólnot.

Fotograficzna eksploracja przestrzeni miasta, jego struktury, rytmu, pulsu jak również tego co w nim najbardziej mechaniczne, bezosobowe, odhumanizowane, doprowadziła z czasem do coraz większego zainteresowania uczestników projektu człowiekiem. Początkowo do namysłu nad osobą w kontekście przestrzeni miejskiej / publicznej, a w końcu do postawienia pytań o to co najbardziej bliskie, intymne prywatne. Pół roku po tamtych wystawach, ci sami artyści zastanawiają się więc nad Przestrzenią prywatną. Odwracają się od miasta lub raczej uniezależniają od niego. Odnajdują tę przestrzeń, która bez względu na okoliczności pozostaje nienaruszona, osobista, prywatna.

Kuratorem projektu jest Zbigniew Pozarzycki.

Organizatorzy: Kurs Fotografii Artystycznej i Śródmiejski Ośrodek Kultury.

04.06 – 20.06.2013
Konfederacka 4
ul.Konfederacka 4, Kraków
wernisaż: 04.06. godz: 19:00

Wystawa odbywa się w ramach: Kraków Photo Fringe 2013

Kurs Fotografii Artystycznej

fot. Dorota Łapa-Maik

Kurs Fotografii Artystycznej

fot. Alina Kręcisz

Reklamy